Nhà khách

NHÀ KHÁCH CHƯƠNG DƯƠNG

Địa chỉ: Số 01 , Trương Định, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Chương Dương 

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ (Nhà hàng, khách sạn).

Giá phòng Nhà khách năm 2018:

* Phòng loại 1 (03 phòng):

+ Đơn giá: 500.000 VND

+ Tiện nghi: 1 giường đôi, 3 giường đơn, Tủ lạnh, Tivi, Nước nóng, Điện thoại, Máy lạnh.

* Phòng loại 2 (01 phòng):

+ Đơn giá: 430.000 VND

+ Tiện nghi: 1 giường đôi, 2 giường đơn, Tủ lạnh, Tivi, Nước nóng, Điện thoại, Máy lạnh

* Phòng loại 3 (06 phòng):

+ Đơn giá: 320.000 VND

+ Tiện nghi: 1 giường đôi, 1 giường đơn hoặc 3giường đơn,Tủ lạnh, Tivi, Nước nóng,Điện thoại, Máy lạnh

* Phòng loại 4 (05 phòng):

+ Đơn giá: 270.000 VND

+ Tiện nghi: 1 giường đôi, Tủ lạnh, Tivi, Nước nóng, Điện thoại, Máy lạnh