Công ty TNHH Một Thành Viên Chương Dương Tiền Giang

Số 10 đường 30-4 - Phường 1 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

CÔNG TY TNHH CHƯƠNG DƯƠNG

- Thành lập: 1999

- Cơ quan chủ quản: Văn phòng tỉnh ủy Tiền Giang

- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ (Du lịch, khách sạn, Nhà hàng)

- Đơn vị trực thuộc:

          + Trung tâm Điều hành Du lịch Chương Dương

          + Nhà khách Chương Dương